Yes
No

​De duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN in een EU-context

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd in 2015 aangenomen door de Verenigde Naties. De Agenda is gebaseerd op 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen(opens in new window) (sustainable development goals, SDG’s) met 169 onderliggende doelen die worden gevolgd aan de hand van 232 indicatoren. Het doel van de Agenda is om vóór 2030 wereldwijd duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en milieugebied te bereiken.  

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen

De EU heeft ongeveer 100 SDG-indicatoren, die in grote lijnen overeenkomen met de mondiale indicatoren van de VN, maar niet identiek zijn. Hierdoor kan de EU haar SDG-indicatoren toespitsen op zaken die met name relevant zijn in een Europese context. Sinds 2017 controleert de Europese Commissie de uitvoering van de SDG’s door middel van haar jaarlijkse SDG-monitoringverslagen(opens in new window).

Het belang van SDG’s voor hoge controle-instanties

De internationale organisatie van hoge controle-instanties (International Organization of Supreme Audit Institutions — INTOSAI) heeft vijf belangrijkste prioriteiten vastgesteld in haar strategisch plan 2023–2028(opens in new window). Een van deze prioriteiten is bijdragen aan de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 

De hoge controle-instanties (HCI’s) kunnen met hun controles een waardevolle bijdrage leveren. In overeenstemming met hun mandaten en prioriteiten kunnen zij de uitvoering monitoren, de vooruitgang bijhouden en verbeteringen vaststellen voor alle SDG’s.  

Als actief lid van de INTOSAI-gemeenschap wil de Europese Rekenkamer toonaangevend zijn op het vakgebied van de controle. Ons doel is bijdragen tot een veerkrachtigere en duurzamere Europese Unie die de waarden eerbiedigt waarop zij is gegrondvest.

Hoewel we geen controles hebben uitgevoerd die specifiek gericht waren op de uitvoering van SDG’s, hebben we wel een aantal verslagen gepubliceerd over onderwerpen die relevant zijn voor een of meer SDG’s. Deze hebben betrekking op een breed scala aan EU-programma’s en -beleidsmaatregelen (zie hieronder) en worden uitgelicht in ons jaarlijks duurzaamheidsverslag.