No
No

Wij plannen onze controlewerkzaamheden lang tevoren. We zijn echter flexibel genoeg om te reageren wanneer wij wegens omstandigheden een EU-beleidsterrein op korte termijn moeten controleren.

De belangrijkste controledoelstellingen voor de langetermijnplanning zijn opgenomen in onze meerjarige strategie. Daarnaast voeren we een meerjarige, voortschrijdende planning uit waarin we nader beslissen wat we het volgende jaar zullen controleren en welke middelen daarvoor nodig zijn. Om relevante en tijdige verslagen op te stellen, delen wij het werkprogramma van de ERK met onze belanghebbenden. Met name bespreken we het werkprogramma jaarlijks met de Conferentie van commissievoorzitters, het politieke orgaan van het Europees Parlement dat de werkzaamheden van alle EP-commissies coördineert.