Yes
No

​Wij bieden stageplaatsen aan voor universitair studenten en afgestudeerden in studierichtingen die relevant zijn voor ons werk. Als je wordt geselecteerd voor een stage, verzoeken we je voor vijf maanden naar Luxemburg te komen om een echte bijdrage te leveren aan werk dat een heel continent beter doet functioneren. Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan alle toelatingscriteria? Solliciteer dan nu.

Wij aanvaarden sollicitaties voor stages op al onze werkterreinen: controle, vertaling, communicatie, algemene administratie, IT en bibliotheekbeheer. Kandidaten met een profiel op het gebied van IT-controles en data science worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren: we streven ernaar om het gebruik van technologie en data in ons controlewerk te verbeteren en zijn op zoek naar stagiairs met de visie en ideeën om een echte impact te maken op dat gebied.

De ERK-ervaring

De ERK is een geweldige plek om stage te lopen. Je krijgt de kans om hard te werken aan zaken die er echt toe doen en haalt voldoening uit het feit dat je werk een positieve bijdrage levert aan het leven van miljoenen mensen.

Je krijgt een stagebegeleider toegewezen die verantwoordelijk is voor je integratie in een team en toeziet op je werklast. Vanaf het begin ondersteun je een team van professionele auditors. Hun werkzaamheden bestaan onder andere uit het analyseren van het effect van het EU-beleid en het voorstellen van verbeteringen, of het controleren van de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen van de EU. 

Traineeship supervisor

Je kunt zelfs worden gevraagd om met je team controlewerkzaamheden in een ander EU-land uit te voeren, zodat je van dichtbij kunt zien hoe de EU-auditors ter plaatse werken. In de niet-controleafdelingen werk je mee aan een van onze lopende projecten in samenwerking met de projectteams, en onder toezicht van de projectmanager of een ervaren teamlid.

Samenwerken — samen leren

Je zult veel tijd doorbrengen met je medestagiairs. Alle ERK-stagiairs in een lichting beginnen op dezelfde dag. Omdat ze de stageperiode samen ervaren, worden onze stagiairs meestal een hechte groep. Naast de praktische ervaring die ze opdoen, vormen ze ook een netwerk van contacten dat nog lang na de stage blijft bestaan.

Bij de ERK zijn er drie stagesessies, die de volgende periodes bestrijken:

  • van 1 maart tot en met 31 juli van hetzelfde kalenderjaar;
  • van 1 mei tot en met 30 september van hetzelfde kalenderjaar;
  • van 1 oktober van een kalenderjaar tot en met 28 (29) februari van het volgende jaar.

Tijdens deze drie sessies kan elke stage drie tot vijf maanden duren.

Je stagevergoeding

Tijdens de stage ontvang je een vergoeding van 1 500 EUR per maand. In uitzonderlijke gevallen bieden we onbetaalde stageplaatsen aan.

Kom je in aanmerking?

Om stage te lopen bij de ERK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet onderdaan zijn van een EU-lidstaat.
  • Je moet ten minste vier semesters hebben gevolgd van een universitaire studie op een gebied dat relevant is voor ons werk.
  • Je moet een zeer goede kennis van één officiële EU-taal hebben en een tweede voldoende beheersen.

Een van de doelstellingen van ons stageprogramma is om zoveel mogelijk mensen de kans te geven ervaring op te doen met werken in de EU-administratie. Als je in het verleden in welke hoedanigheid dan ook in dienst bent geweest van een EU-instelling of -agentschap, of als je hebt gewerkt als assistent van een lid van het Europees Parlement, kun je daarom niet solliciteren naar een ERK-stage. Ook kun je niet solliciteren als je al eerder stage hebt gelopen bij een andere EU-instelling. Zie voor meer informatie de regels van de ERK betreffende stages.

Als je wordt geselecteerd, moet je ons een verklaring omtrent het gedrag van je nationale autoriteiten laten zien waaruit blijkt dat je geen strafblad hebt. Je moet ons ook een medisch attest tonen waaruit blijkt dat je lichamelijk geschikt bent om de werkzaamheden te verrichten. Als je een lichamelijk beperking hebt, kun je ons een brief van je huisarts overleggen waarin staat dat je goed op de werkplek kunt functioneren als er passende regelingen worden getroffen.

traineeship application

Solliciteer hier

Kies om te solliciteren uit de onderstaande lijst de stagesessie van je keuze en klik op “Apply”. Je kunt alleen solliciteren via het formulier dat je vindt wanneer je op die link klikt — wij aanvaarden geen sollicitaties die op een andere wijze worden verstuurd.