Yes
No

Met haar beleid inzake maritieme zaken en visserij streeft de EU naar de ontwikkeling van het economisch potentieel ervan, maar ook naar duurzame visserij en een stabiele aanvoer van visserijproducten.​