Yes
No

De ERK biedt al haar personeelsleden opleidingen aan om hun talent te maximaliseren. Wij vinden dat leren een levenslang proces is. Ons opleidingsprogramma draagt ertoe bij dat de ERK een intellectueel stimulerende werkplek is waar gemotiveerde en goed opgeleide personeelsleden ten dienste staan van de EU en haar burgers.

ECAcademy  

Onze catalogus van leeractiviteiten bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. Enkele van onze cursussen zijn ook voor niet-personeelsleden beschikbaar via ons ECAdemy-portaal.

Onze pas aangeworven auditors bieden wij het driejarige introductieprogramma ​ASPIRE aan. Aspire bestaat sinds . In hebben wij het vervolgprogramma Aspire Alumni gelanceerd, waarbij verdere professionele ontwikkeling wordt gefaciliteerd onder begeleiding van een ERK-lid (“mentor”) voor elke alumnigroep.

Onze auditors krijgen ook ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van beroepskwalificaties. We bieden ons personeel ook de mogelijkheid om deel te nemen aan postdoctorale academische programma’s.

Onze loopbaanadviseurs en mentoren staan ten dienste van alle personeelsleden van de ERK om gedurende hun hele loopbaan begeleiding te bieden.

Wij erkennen en belonen prestaties door middel van prijzen op het gebied van empowerment, prestaties en kennisbeheer, programma’s voor de ontwikkeling van leiderschap en andere leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

De ERK bevordert mobiliteit binnen de organisatie en moedigt personeelsrotatie op verschillende gebieden en met verschillende verantwoordelijkheden aan. Ons personeelsrotatiebeleid is erop gericht de motivatie, de loopbaanontwikkeling en de kwaliteit van de controle te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de professionele onafhankelijkheid. Voor onze vaste personeelsleden is mobiliteit tussen de EU-instellingen bevorderlijk voor opleiding en ontwikkeling gedurende de hele loopbaan.

Related documents