Yes
No

Om het scheppen van banen en een gezonde economie te bevorderen, is het beleid van de EU erop gericht een ondernemingsklimaat te creëren waarin bedrijven kunnen floreren en concurrerender kunnen worden. Met behulp van een reeks EU-programma’s krijgen kleine en middelgrote ondernemingen toegang tot financiering en markten, en worden ondernemerschap, internationalisering en groei ondersteund.