Yes
No

Het financiële landschap van de EU heeft zich in de loop van enkele decennia ontwikkeld. Centraal daarin staat de EU-begroting, die voorziet in de financiering van een breed scala aan beleidsterreinen — zoals landbouw, de ontwikkeling van landelijke en stedelijke gebieden, vervoersinfrastructuur, onderzoek, gezondheid, migratie en hulp aan ontwikkelingslanden — en die de werking van de EU-instellingen en andere organen financiert. Er zijn ook fondsen en instrumenten die buiten de EU-begroting liggen of tot stand zijn gebracht.​