Yes
No

Cultuur en onderwijs staan centraal in de toekomst van een veerkrachtig, concurrerend en samenhangend Europa. Hoewel de hoofdverantwoordelijkheid voor het onderwijs- en cultuurbeleid bij de lidstaten ligt, speelt de EU hierbij een belangrijke aanvullende rol.​