Yes
No

ELi finantsmaastik on välja kujunenud aastakümnete jooksul. Selle keskmes on ELi eelarve, millest rahastatakse mitmesuguseid poliitikavaldkondi, nagu põllumajandus, maa- ja linnapiirkondade arendamine, transporditaristu, teadusuuringud, tervishoid, ränne ja arengumaadele antav abi. Lisaks rahastatakse eelarvest ELi institutsioonide ja muude organite tegevust. Kasutusel on ka väljaspool ELi eelarvet hallatavad fondid ja rahastamisvahendid. ​