No
No

Oleme ELi välisaudiitor.

Kontrollikoja kolleegiumi kuulub üks liige igast liikmesriigist, keda toetab ligikaudu 900 töötajat kõigist ELi liikmesriikidest.

Meie missioon

Hinnata oma sõltumatu, professionaalse ja mõjuka audititöö kaudu ELi tegevuse säästlikkust, tulemuslikkust, tõhusust, seaduslikkust ja korrektsust, et parandada aruandekohustust, läbipaistvust ja finantsjuhtimist, suurendades seeläbi kodanike usaldust ning reageerides tõhusalt praegustele ja tulevastele ELi ees seisvatele ülesannetele.

Meie visioon

Meie eesmärk on olla avaliku sektori auditi kutsealal esirinnas ning aidata luua vastupanuvõimelisemat ja kestlikumat ELi, mis toetab väärtusi, millel see põhineb.

Meie töö põhineb järgmistel väärtustel.

 • Sõltumatus

  Me teeme oma tööd ilma mõjutusteta, mis võivad ohustada või tunduda ohustavat meie kutsealast otsustust.


 • Ausus

  Tegutseme ausalt, usaldusväärselt ja ainult ELi avalikes huvides ning püüame olla eeskujuks oma töös ja institutsiooni juhtimises.

 • Objektiivsus

  Oleme sõltumatud ja erapooletud ning tugineme oma auditijäreldustes piisavatele asjakohastele ja usaldusväärsetele tõenditele.

 • Läbipaistvus

  Edastame oma leiud selgete, põhjalike ja kättesaadavate aruannete kaudu, mis avaldatakse kõigis ELi keeltes, järgides konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõudeid.

 • Professionaalsus

  Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega omandame, arendame ja hoiame kõrgeimal tasemel teadmisi, kogemusi ja oskusi, mis on seotud nii avaliku sektori audiitorite kutseala kui ka ELi finants- ja poliitikajuhtimisega.