No
No

Me planeerime oma audititööd pikalt ette. Samas oleme me piisavalt paindlikud selleks, et saaksime vajaduse korral auditeerida mõnda ELi poliitikavaldkonda ka lühikese etteteatamisajaga.

Meie pikaajalise kava auditieesmärgid esitatakse meie mitmeaastases strateegias. Lisaks uuendame oma mitmeaastast kava igal aastal ka jooksvalt, koostades järgneva aasta üksikasjalikumad auditiplaanid ja otsustades nende täitmiseks vajalikud ressursid. Asjakohaste ja õigeaegsete aruannete koostamiseks jagama oma töökava ka meie sidusrühmadega. Eelkõige arutame tööprogrammi igal aastal Euroopa Parlamendi komisjonide tööd koordineeriva komisjonide esimeeste konverentsi liikmetega.