Yes
No

Töökohtade loomise ja majandustegevuse soodustamiseks on ELi eesmärk luua ettevõtluskeskkond, kus ettevõtted saavad jõudsalt areneda ja konkurentsivõimelisemaks muutuda. Mitmete ELi programmidega aidatakse väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel pääseda ligi rahastamisele ja jõuda turule, ning toetatakse ettevõtlust, rahvusvahelistumist ja majanduskasvu.