Yes
No

​​

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Kestliku arengu eesmärgid
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Hanked
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Cohesion Conference 2023
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Misused English words and expressions in EU publications
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Liituge kontrollikojaga
Kontrollikoda on keskkonnahoidlik
Kontrollikoja ajakiri
Euroopa Kontrollikoja külastamine
Praktika
Kultuur ja haridus
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Rände- ja varjupaigaküsimused
Välisaudiitori aruanded
Kontaktvorm
Töövõimalused
Organisatsioon
Eelarve ja aruandekohustus
Organisatsioon
Ettevõtlus ja tööstus
2012 Annual report
Sound financial management in EU agencies
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Liitu
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Keskkonnajuhtimine
Elu Luksemburgis
Läbipaistvus Euroopa Kontrollikojas
Juhtimine
Mida me teeme
Merendus ja kalandus
Aastaaruanne 2021: ELi kulutused: audiitorid leidsid varasemast rohkem vigu
Infovoldik - ELi rahaliste vahendite kaitsja
Infovoldik - Euroopa Liidu Kontrollikoda - Euroopa Liidu välisaudiitor
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Juurdepääs dokumentidele
Teadusuuringud ja innovatsioon
Annual report 2020: Error continues to affect EU spending: EU auditors call for sound financial management of COVID funds in the future
ECA sustainability report 2022
Regionaalpoliitika ja ühtekuuluvus
ECA Award ceremony 2020-2022