Yes
No

 

 

MANFREDI SELVAGGI
Taastuvallikatest toodetud vesinik ELis: audiitorid kutsuvad üles tegelikku olukorda hindama
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Eriaruanne 11/2024: Taastuvallikatest toodetud vesinikku käsitlev ELi tööstuspoliitika
LEÃO
LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kulutused: kontrollisüsteem ei tööta
Ülevaade 03/2024: Ülevaade kindlustandvast raamistikust ja peamistest teguritest, mis põhjustasid vigu perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika kulutustes
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Kodanikel on endiselt raskusi oma kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega teistes ELi riikides
Eriaruanne 10/2024: Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ELis
Meie töötingimused
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Eetika
BATALHA
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
Vesiniku tulevik ELis – tõeline lahendus või palju tühja õhku?
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Kuidas kujundada ELi tööstuspoliitikat?
2023 - Volitatud eelarvevahendite käsutaja tegevusaruanne (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
Sukeldume ELi merevee kvaliteeti
Hanked
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
ELi gaasiga varustamise kindlus ei ole endiselt tagatud
Eriaruanne 09/2024: Euroopa Liidu gaasivarustuskindlus
Kontaktvorm
Tehisintellekt – kas ELi suur kava on edukas?
Isikuandmete kaitse
Üritused
The EU's AI ambitions