Yes
No

ELi transpordi- ja liikuvuspoliitika eesmärk on pakkuda turvalisi, jätkusuutlikke ja konkurentsivõimelisi transpordisüsteeme ja -teenuseid ning töötada välja uuenduslikke lahendusi, mis aitavad kaasa nende eesmärkide saavutamisele. See puudutab peamiselt viit kõige olulisemat transpordiliiki: lennu-, maantee-, raudtee-, mere- ja siseveetransporti.​