Yes
No

EL põllumajanduspoliitika hõlmab mitmesuguseid toetusi ja muid meetmeid, et tagada toiduga kindlustatus ja põllumajandusettevõtjate rahuldav elatustase, edendada maaelu arengut ja kaitsta keskkonda. ​