Yes
No

Kultuur ja haridus on vastupanuvõimelise, konkurentsivõimelise ja sidusa Euroopa tuleviku jaoks kesksel kohal. Kuigi peamine vastutus haridus- ja kultuuripoliitika eest lasub liikmesriikidel, on ELil selles valdkonnas oluline täiendav roll. ​