No
Yes
 

Euroopa Kontrollikoja ajakiri on perioodiline väljaanne, mis keskendub avaliku sektori auditi põhiküsimustele kogu ELis. See annab võimaluse heita pilk kontrollikoja rollile ja tööle. Igas numbris avaldatakse konkreetset teemat käsitlevaid artikleid nii kontrollikoja enda töötajatelt kui väljaspoolt. Artiklites tutvustatakse näiteks uusi arenguid ja tavasid või esitatakse poliitikakujundajate, audiitorite, akadeemiliste ringkondade või muude ekspertide seisukohad teatud teemal.

Intervjuude ja artiklite sisu eest vastutavad ainult intervjueeritavad ja autorid ning see ei kajasta Euroopa Kontrollikoja seisukohta.

Euroopa Kontrollikoja ajakiri on kättesaadav alltoodud lingil ja see avaldatakse ka sotsiaalmeedia kanalites.