Yes
No

Teadusuuringud ja innovatsioon on ELi konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive strateegias kesksel kohal. ELi poliitika eesmärk on luua sobiv keskkond teadusuuringuteks ja innovatsiooniks ning suurendada investeeringuid.​