Yes
No

Tihe koostöö Euroopa Kontrollikoja, liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja rahvusvaheliste kutseühendustega on kontrollikoja ülesannete tõhusaks ja mõjusaks täitmiseks äärmiselt oluline. Lisaks on kontrollikoda võtnud eesmärgi panustada tõhusalt avaliku sektori auditi kutseala arendamisse.

ELi välisauditi asutusena peab Euroopa Kontrollikoda oluliseks suhete hoidmist ja koostööd sarnaste organisatsioonidega üle maailma. Erilist tähelepanu pööratakse suhete arendamisele Euroopas ennekõike koostöö kaudu ELi liikmesriikide, ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutustega.

Koostöö on tihedalt seotud kontrollikoja ülesandega auditeerida ELi vahendeid, millest suurt osa haldavad liikmesriikide ametiasutused. Liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused pakuvad kontrollikojale väärtuslikku praktilist tuge nii tema kohapealsete auditite kulgemisele kaasa aidates kui ka kontrollikoja ülesannete tõhusal ja mõjusal läbiviimisel. Vahel osaleb kontrollikoda teiste kõrgeimate kontrolliasutustega koordineeritud auditites.

Kontrollikoda rakendab oma töös üldtunnustatud rahvusvahelisi avaliku sektori auditistandardeid ning rahvusvaheline koostöö annab hindamisväärse võimaluse standardite kasutamist puudutavate seisukohtade ja kogemuste vahetamiseks.

Kontrollikoda teeb teiste kõrgeimate kontrolliasutustega koostööd peamiselt järgmiste koostöövõrgustike ja organisatsioonide kaudu:

  • ELi kontaktkomitee;
  • ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustik;
  • avaliku sektori kontrolliasutuste rahvusvahelised organisatsioonid, eelkõige Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon (INTOSAI) ja selle Euroopa piirkondlik rühm EUROSAI.​

Kasulikud lingid