Yes
No

Euroopa taasterahastu (NGEU) on ajutine instrument, mis loodi 2020. aastal COVID-19 pandeemia sotsiaalmajandusliku mõju leevendamiseks. Selle raames eraldatakse kuni 750 miljardit eurot, eelkõige ELi majanduse elavdamise rahastamiseks. Kulutused tehakse ajavahemikul 2021–2027 taaste- ja vastupidavusrahastust ning kuuest muust ELi rahastamisprogrammist. Raha eraldatakse liikmesriikidele tagastamatute toetuste ja laenudena. ​