Yes
No

ELi tööhõivepoliitika keskendub täiendavate ja paremate töökohtade loomisele kogu Euroopas. Selle saavutamiseks ning tugevama sotsiaalse kindlustunde ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks pakub ja koordineerib EL rahastamist, et aidata liikmesriikidel investeerida sellistesse valdkondadesse nagu lapsehoid, tervishoid ja koolitus.​