Yes
Yes

​Avaldame oma audititöö tulemused aruannetes.

 

Meie aastaaruandes esitatakse ELi eelarve finants- ja vastavusauditite tulemused. See sisaldab meie kinnitavat avaldust, mida kasutab Euroopa Parlament, et otsustada, kas kiita heaks kõnealuse aasta ELi eelarve täitmine (eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus).

 

Iga-aastastes eriaruannetes esitame ELi ametite, detsentraliseeritud asutuste ja ühisettevõtete iga-aastaste finantsauditite tulemused.

Igal aastal teeme ka mitmeid eri kulu- ja poliitikavaldkondade tulemus- ja vastavusauditeid. Esitame nende auditite tulemused oma eriaruannetes.

 

Avaldame aeg-ajalt ka ülevaateid ja arvamusi.

Ülevaadetes kirjeldame ja analüüsime ELi mõnda aktuaalset poliitikavaldkonda või teemat.

 

Teised ELi institutsioonid võivad paluda meil hinnata uusi või ajakohastatud ELi õigusakte, millel on märkimisväärne mõju ELi finantsjuhtimisele. Sel juhul esitame oma hindamise tulemused oma arvamuses.

Avaldame kõik oma aruanded, arvamused ja ülevaated oma veebisaidil kõigis ELi ametlikes keeltes.

Audititutvustused sisaldavad eelinfot kavandatavate auditite kohta. Nende eesmärk on anda teavet auditeeritavast poliitikameetmest või programmist huvitatutele.