No
No
 

Euroopa Kontrollikoda võtab vastu külastajate rühmi, kes soovivad kontrollikoja rolli ja tegevuse kohta rohkem teada saada.

Külastuse sooviavaldus tuleb esitada vähemalt kaks kuud varem ning selles tuleb ära märkida külastuse põhjused ja rühma kõige rohkem huvitavad teemad. Julgeolekukaalutlustel ja ruumipiirangute tõttu ei saa kontrollikoda võtta vastu suuremaid kui 40-liikmelisi rühmi. Külastajad peavad olema vähemalt 14 aastat vanad.

Tund kuni poolteist tundi kestev külastus hõlmab Euroopa Kontrollikoja rolli ja tegevust käsitlevat kontrollikoja ametniku ettekannet ning sellele järgnevat arutelu.

Külastusi korraldab ürituste ja protokolli talitus.

Euroopa Kontrollikoja külastamiseks palume Teil täita järgnev vorm: