Yes
No

Euroopa Kontrollikoda pakub kõigile oma töötajatele koolitust, et suurendada oma asutuse andekate inimeste arvu. Usume, et õppimine on elukestev protsess. Meie koolitusprogramm aitab muuta kontrollikoja intellektuaalselt stimuleerivaks töökohaks motiveeritud ja hästi koolitatud töötajatega, kes teenivad ELi ja selle kodanikke.

ECAcademy  

Meie õppetegevuste kataloog hõlmab mitmesuguseid teemasid. Osa meie kursustest on kättesaadav ka välismaailmale meie ECAdemy portaali kaudu.

Äsja tööle võetud audiitoritele pakume kolmeaastast sissejuhatavat programmi ASPIRE. Programm ASPIRE käivitati aastal. aastal käivitasime jätkuprogrammi ASPIRE Alumni, mille abil hõlbustatakse edasist kutsealast arengut ning iga vilistlaste rühma juhendab üks kontrollikoja liige.

Meie audiitorid saavad toetust ka kutsekvalifikatsioonide omandamiseks ja säilitamiseks. Samuti pakume oma töötajatele võimalust osaleda kraadiõppeprogrammides.

Meie karjäärinõustajad ja juhendajad on kontrollikoja kõigi töötajate teenistuses, et juhendada neid oma karjääri kõigis etappides.

Me tunnustame ja väärtustame tulemuslikkust. Häid tulemusi saavutanud töötajaile antakse suurem vastutus. Samuti anname auhindu tulemuste ja teadmiste haldamise alusel, korraldame juhtimisalaseid arendusprogramme ning pakume muid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Kontrollikoda edendab liikuvust kogu organisatsioonis ja soodustab töötajate roteerumist eri valdkondade ja vastutusvaldkondade kaudu. Meie töötajate rotatsioonipoliitika eesmärk on parandada motivatsiooni, karjääri arendamist ja auditi kvaliteeti, säilitades samal ajal ametialase sõltumatuse. Meie koosseisuliste töötajate liikuvus ELi institutsioonide vahel edendab elukestvat õpet ja arengut.

Related documents