No
No
​​
 

Euroopa Kontrollikoda võtab vastu külastajate rühmi. Meie eesmärk on anda oma külastajatele ülevaade meie rollist ja tegevusest Euroopa Liidus.

Taotlused tuleb esitada kontrollikoja veebisaidi kaudu vähemalt kaks kuud enne soovitud kuupäeva.

Oodatud on nii ELi kui ka kolmandate riikide kodanikud. Kõik külastajad peavad aga olema vähemalt 14-aastased.

Turvalisuse ja logistilistel kaalutlustel saame vastu võtta ainult 10–50 inimesest koosnevaid rühmi. Me ei paku eraekskursioone ega väiksematele rühmadele mõeldud külastusi.

Külastusi saab broneerida kogu aasta vältel, välja arvatud teatavad konkreetsed ajavahemikud. Külastus kestab 60–90 minutit ning hõlmab kontrollikoda tutvustavat ettekannet ning küsimuste ja vastuste osa.

Euroopa Kontrollikoja külastamiseks palume täita järgnev vorm.

Konkreetsete vajaduste, ootuste ja soovide korral märkige need väljale „Lisateave“.

Peale taotluse esitamist saadetakse teile selle kättesaamist kinnitav esialgne e-kiri. Kui taotlus on rahuldatud, järgneb sellele veel üks kiri külastust puudutavate täiendavate üksikasjadega.

Täname teid kontrollikoja vastu huvi tundmast!​