No
Yes

Het ECA Journal is een periodiek waarin de aandacht wordt gevestigd op belangrijke kwesties op het gebied van controle van de overheidsfinanciën in de hele EU. Het geeft inzicht in de rol en de werkzaamheden van de ERK. Elke editie bevat artikelen over een specifiek thema die zijn geschreven door personen die zowel binnen als buiten de EU-instellingen werken. De artikelen kunnen nieuwe ontwikkelingen en praktijken in kaart brengen of de visie van beleidsmakers, auditors, academici of andere deskundigen met betrekking tot een bepaald onderwerp weergeven.

Inhoudelijk zijn uitsluitend de geïnterviewden en auteurs verantwoordelijk voor de interviews en artikelen, die niet het standpunt van de Europese Rekenkamer weergeven.

Het ECA Journal is hieronder beschikbaar en wordt ook gepubliceerd op sociale media.