No
No
 

De Europese Rekenkamer ontvangt graag bezoekersgroepen die meer willen leren over haar rol en werk.

Aanvragen voor bezoeken moeten ten minste twee maanden vooraf worden ingediend en de redenen voor het bezoek aangeven, alsook de onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Om veiligheidsredenen en gelet op de beschikbare ruimte mogen de groepen maximaal 40 deelnemers tellen. De minimumleeftijd is 14 jaar.

Bezoeken duren één tot anderhalf uur en bestaan uit een presentatie door een ambtenaar van de ERK over de rol en werking van de instelling, gevolgd door een discussie.

De bezoeken worden georganiseerd door de dienst Evenementen en protocol.

Indien u belangstelling heeft voor een bezoek aan de Europese Rekenkamer, vult u dan het onderstaande formulier in: