No
No
 

Webtoegankelijkheidsbeleid moet gebruikers met een beperking eenvoudiger toegang bieden tot de data en functies die beschikbaar zijn op internet. Om het browsen voor iedereen — al dan niet met beperking — zo aangenaam mogelijk te maken, moeten websites correct zijn ontworpen en ontwikkeld. De Europese Rekenkamer (ERK) past de normen inzake webtoegankelijkheid toe; haar website is onlangs volledig aangepast.

Momenteel voldoet de website gedeeltelijk aan de eisen van conformiteitsniveau AA van de richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud (WCAG 2.1).

De ERK monitort voortdurend de algemene toegankelijkheid van haar website. Doordat de inhoud zeer frequent wordt bijgewerkt en ondanks inspanningen om alle webpagina’s zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden, kan een gebruiker bij het browsen van de website nu en dan toegangsproblemen ondervinden. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact met ons op via dit formulier. Wij wijzen u er bovendien op dat de toegankelijkheid van de video’s, pdf-documenten en de beschrijving bij de grafieken in de verslagen op bepaalde pagina’s nog niet optimaal is.

Rechtsgrondslag