Yes
No

​Euroopa Liit

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste kohta vt:

ELi kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid

*See nimetus ei piira seisukohti staatuse kohta ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Muud kõrgeimad kontrolliasutused

Kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsioonid