No
No
 

Euroopa Kontrollikoda julgustab kõiki töötajaid rakendama aususe ja usaldusväärsuse põhimõtteid kolleegide, partnerite, auditeeritavate ja üldsusega suhtlemisel.

Kontrollikoda on loonud rikkumisest teatamise kanalid, mis tagavad rikkumisest teatajate asjakohase kaitse.

Tõsistest rikkumistest teatamiseks kasutage allpool esitatud kontaktvormi. Kirjeldage väidetavaid rikkumisi ja märkige selgelt, kas peate end rikkumisest teatajaks ja kas soovite, et teie isik jääks konfidentsiaalseks.

Teemakohased lingid