No
No

We willen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een veerkrachtigere, duurzamere en eerlijkere Europese Unie.

Om die ambitie te verwezenlijken, hebben we doelstellingen vastgesteld die leidend zijn voor onze werkzaamheden. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in meerjarige strategieën. Onze huidige strategie bestrijkt de periode van 2021 tot en met 2025.

We hebben drie strategische doelstellingen voor de periode 2021 2025:

  • De regelingen inzake verantwoording, transparantie en controle voor alle soorten EU-maatregelen verbeteren

  • Onze controles richten op die gebieden en onderwerpen waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden

  • Sterke controlezekerheid bieden in een uitdagende en veranderende omgeving

In onze strategie 2021 2025 worden onze waarden, opdracht en visie uiteengezet. We beschrijven ook in detail hoe we onze strategische doelstellingen willen gaan verwezenlijken.

Eerdere strategieën van de ERK