Yes
No

ES vienotais tirgus ļauj cilvēkiem, pakalpojumiem, precēm un kapitālam brīvi pārvietoties. Svarīgas jomas, kas veicina pārvietošanās brīvību un netraucētu tirdzniecību, ir konkurence, preču standartizācija un savstarpēja atzīšana, patērētāju tiesības, pakalpojumu regulējums, intelektuālā īpašuma tiesības un iepirkums.