Yes
No

 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
ES finanses vēl nav pietiekami “imūnas” pret tiesiskuma pārkāpumiem
Īpašais ziņojums 03/2024: Tiesiskums Eiropas Savienībā
Darba iespējas
Pārredzamība Eiropas Revīzijas palātā
Pārbaudīsim ES mikroshēmu rūpniecības politiku
Jauniešu stažēšanās: zināšanu apguvei vai ienākumiem?
Papildu atbalstam Rietumbalkāniem 6 miljardu EUR apmērā ir vajadzīga labāka aizsardzība
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Revidenti norāda, ka stažēšanās iespējas Eiropas Savienībā izmanto arvien vairāk, taču joprojām pastāv kvalitātes problēmas
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apskats 01/2024: Eiropas Savienības darbības saistībā ar jauniešu stažēšanās iespējām
Publiskais iepirkums
Cik spēcīgi ir tiesiskuma aizsardzības pasākumi, ar kuriem aizsargā ES finanses
Vai valsts atbalsts tiek kontrolēts krīzes laikā?
ES diplomātiskajam dienestam ir jāuzlabo atbalsts Savienības “vēstniecībām” ārvalstīs
Īpašais ziņojums 02/2024: Eiropas Ārējās darbības dienesta koordinējošā loma
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
AO ECA/2023/OP/0001 - LIFT-MAINTENANCE SERVICES
AO ECA/2023/OP/0003 - Service Desk and related services
Samazināt automobiļu emisijas – vieglāk pateikt nekā izdarīt
Īpašais ziņojums 01/2024: Vieglo automobiļu radīto oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Indicative timetable of publication of ECA reports
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and U digital single market (notice - pdf format)
I – Situation of exclusion concerning the person
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and EU digital single market
Organizācija
Juridisks paziņojums
Iepirkuma infopanelis – jūsu rokasgrāmata par publiskā iepirkuma tendencēm
Vai mūsu automobiļi patiešām ir zaļāki?
Mūsu darba apstākļi
Ētika
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Biodegvielu nākotne Eiropas Savienībā – miglā tīta
Īpašais ziņojums 29/2023: Eiropas Savienības atbalsts ilgtspējīgām biodegvielām transporta nozarē
ECA energy conference 2015
Uzmanības centrā – ES sniegums. Revidenti iepazīstina ar turpmākajām prioritātēm
Darba programma 2024. gadam un turpmāk
2024+ work programme
Vides pārvaldība
Cohesion Conference 2023
Attiecības ar iestādēm
Kontaktinformācija medijiem
KASZASOVÁ
Pievienojieties Eiropas Revīzijas palātai
Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienībā: laiks novērst nepilnības
Īpašais ziņojums 27/2023: Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienībā
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU