Yes
No

 

 

LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
ES kohēzijas izdevumi: kontroles sistēma nedarbojas
Apskats 03/2024: Ticamības nodrošināšanas sistēma un galvenie faktori, kas veicināja kļūdu rašanos 2014.–2020. gada kohēzijas finansējuma jomā
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Pilsoņi joprojām saskaras ar grūtībām panākt profesionālo kvalifikāciju atzīšanu citās ES valstīs
Īpašais ziņojums 10/2024: Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā
Mūsu darba apstākļi
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Ūdeņraža nākotne Eiropas Savienībā – reāls risinājums vai runas vien?
BATALHA
Ētika
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Kā izstrādāt ES rūpniecības politiku?
2023. gads - Deleģētā kredītrīkotāja darbības pārskats (saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
MANFREDI SELVAGGI
Iedziļināmies ES jūras ūdens kvalitātē
Publiskais iepirkums
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Cik droša ir ES gāzes piegāde?
Īpašais ziņojums 09/2024: Gāzes piegādes drošība Eiropas Savienībā
Saziņas veidlapa
Cik droša ir ES gāzes piegāde?
Mākslīgais intelekts – vai ES megaplāns virzās uz priekšu?
Pasākumi
The EU's AI ambitions
Personas datu aizsardzība
JAKOB
RADECKA-MOROZ
Budžets un pārskatatbildība