Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Cohesion Conference 2023
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Misused English words and expressions in EU publications
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Humānā palīdzība un civilā aizsardzība
Cīņa pret krāpšanu
ES finanses
Prakses
Pārtikas nekaitīgums
Kultūra un izglītība
Sadarbība ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm
Darbības pārskati
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Tiesiskais regulējums
Mūsu metodoloģija
Sabiedrības veselība
Abonēt
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Vēsture
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Sīkdatņu politika
Pārredzamība Eiropas Revīzijas palātā
Pamatuzdevums, nākotnes redzējums un vērtības
ES budžets: vai pienācis laiks reformām? Informatīvs paziņojums par daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma pārskatu
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Eiropas Revīzijas palātas atbilde uz Komisijas otro 318. panta novērtējuma ziņojumu
Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2016. gadā
2012 Annual report
Saziņas veidlapa
ECA sustainability report 2022
Darba piedāvājumi
Eiropas Savienības ārējā darbība
Organizācija
Journal
Īpašais ziņojums 22/2023: Atkrastes atjaunīgā enerģija Eiropas Savienībā
Information leaflet - Guardians of the EU’s finances
Communication to the European Parliament concerning the European Parliament’s request to be kept informed regarding the problem of access to information in relation to the European Central Bank
Īpašais ziņojums 13/2023: Atzītie uzņēmēji
Kā pašreizējā finanšu un ekonomiskā krīze ietekmē publiskā sektora pārskatatbildību un revīziju Eiropas Savienībā, kā arī Eiropas Revīzijas palātas lomu
Īpašais ziņojums 10/2023: Sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai – dažas atziņas ir gūtas, tomēr laika ierobežojumu un nebūtisko rezultātu dēļ tās potenciāls kļūt par izmēģinājuma vidi nolūkā palielināt ES aizsardzības izdevumus ir neliels
European Court of Auditors, Library Service: The Finances of the European Union - A Selective Bibliography, April 2009
Ekonomika, finanses un eiro