Yes
No

Kultūrai un izglītībai ir būtiska nozīme noturīgas, konkurētspējīgas un saliedētas Eiropas nākotnē. Lai gan galvenā atbildība par izglītības un kultūras politiku ir dalībvalstīm, ES ir svarīga papildinoša loma. ​