No
No
 

Kā ES finanšu sargātāja Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka iestādes darbībai jābūt pārredzamai. Tas nozīmē informācijas sniegšanu par mūsu vadību un darbībām, kā arī revīzijas darba rezultātu publicēšanu. Tādējādi mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem iegūt labāku izpratni par to, kā īstenojam savu uzdevumu un veicinām stabilu finanšu pārvaldību, prasot atbildību no tiem, kuri pārvalda ES budžetu.

Noderīgas saites