No
Yes
 

ECA Journal ir periodisks izdevums, kurā galvenā uzmanība pievērsta svarīgākajiem jautājumiem publiskā sektora revīzijā visā Eiropas Savienībā. Tas ļauj ielūkoties ERP darbā un izprast tās uzdevumus. Katrā izdevumā ir raksti par kādu konkrētu tēmu, ko sagatavojuši autori, kas strādā gan ES iestādēs, gan ārpus tām. Rakstos var tikt apzinātas jaunākās norises un prakse publiskā sektora revīzijā visā Eiropas Savienībā vai izklāstīts politikas veidotāju, revidentu, akadēmisko aprindu vai citu ekspertu skatījums par konkrēto tēmu.

Par interviju un rakstu saturu atbild vienīgi intervējamās personas un autori, un tas neatspoguļo Eiropas Revīzijas palātas viedokli.

ECA Journal ir pieejams zemāk, un to publicē arī sociālo mediju kanālos.