Yes
No

​Ar mērķi attīstīt katra darbinieka talantu Eiropas Revīzijas palāta (ERP) piedāvā apmācības. Mēs uzskatām, ka mācīšanās ir process visa mūža ilgumā. Mūsu mācību programma palīdz ERP būt intelektuāli stimulējošai darba vietai ar motivētiem un labi apmācītiem darbiniekiem, kas kalpo ES un tās iedzīvotājiem.

ECAcademy  

Mūsu mācību pasākumu katalogs aptver daudzus un dažādus tematus. Daži no kursiem mūsu ECAdemy portālā ir pieejami arī ārpus mūsu iestādes.

Saviem jaunpieņemtajiem revidentiem mēs piedāvājam trīs gadu ievadprogrammu ASPIRE. ASPIRE darbojas kopš . gada. . gadā mēs uzsākām papildu ASPIRE absolventu programmu, kuras ietvaros tiek veicināta turpmākā profesionālā pilnveide Eiropas Revīzijas palātas locekļa vadībā, kurš sniedz padomus katrai absolventu grupai.

Mūsu revidenti saņem atbalstu arī profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai. Darbiniekiem tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties pēcdiploma akadēmiskajās programmās.

Mūsu karjeras konsultanti un mentori gatavi palīdzēt ikvienam ERP darbiniekam, lai sniegtu konsultācijas visos karjeras posmos.

Mēs atzīstam un atalgojam darba rezultātus, piešķirot papildus iespējas, snieguma un zināšanu pārvaldības balvas, līderības attīstības programmas un citas mācību un pilnveides iespējas.

ERP sekmē mobilitāti visā organizācijā un​ veicina personāla rotāciju dažādās jomās un pienākumos. Mūsu personāla rotācijas politikas mērķis ir paaugstināt darbinieku motivāciju, karjeras attīstību un revīzijas kvalitāti, vienlaikus saglabājot profesionālo neatkarību. Mūsu pastāvīgajiem darbiniekiem mobilitāte starp ES iestādēm veicina profesionālo izglītību un pilnveidi.

Related documents