Yes
No

Organizatoriski Eiropas Savienība ir septiņu iestāžu un vairāk nekā 50 aģentūru un citu struktūru tīkls, kas darbojas visās dalībvalstīs. Tās sadarbojas, lai risinātu ES un tās pilsoņu kopējās intereses.​