Yes
No

​NGEU ir pagaidu instruments, kas tika izveidots 2020. gadā, lai novērstu Covid-19 pandēmijas sociālekonomisko ietekmi. Tas nodrošinās finansējumu līdz 750 miljardiem EUR galvenokārt ar mērķi finansēt ekonomikas atveseļošanu Eiropas Savienībā. Izdevumi ir dotācijas un aizdevumi dalībvalstīm, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānismu un sešas citas ES izdevumu programmas 2021.–2027. gada periodam.