No
No

Mēs plānojam savu revīzijas darbu krietni iepriekš. Taču mēs esam pietiekami elastīgi, lai reaģētu, kad apstākļu dēļ mums īsā laikā jāveic revīzija kādā ES politikas jomā.

Galvenie revīzijas mērķi attiecībā uz ilgtermiņa plānošanu ir uzskaitīti mūsu daudzgadu stratēģijā. Turklāt mēs izstrādājam daudzgadu slīdošos plānus, kuros mēs detalizētāk nosakām, ko revidēsim nākamajā gadā un kādi resursi tam ir nepieciešami. Lai sagatavotu aktuālus un savlaicīgus ziņojumus, mēs iepazīstinām ieinteresētās personas ar ERP darba programmu. Konkrēti, katru gadu mēs savu darba programmu apspriežam ar Komiteju priekšsēdētāju konferenci – Eiropas Parlamenta politisko struktūru, kas koordinē visu Eiropas Parlamenta komiteju darbu.