Yes
No

​Eiropas Savienība

Eiropas Savienības ARI sk.:

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Citas ARI

ARI organizācijas