Yes
No

​Lai gan ERP nav pilnvarota izmeklēt gadījumus, kad ir aizdomas par krāpšanu, kas kaitē ES finanšu interesēm, mēs palīdzam apkarot krāpšanu saistībā ar ES budžetu, veicot īpašas krāpšanas novēršanas vai atklāšanas sistēmu revīzijas. Mēs arī sniedzam atzinumus par Komisijas priekšlikumiem jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar krāpšanu.