No
No
 

Eiropas Revīzijas palāta labprāt uzņem apmeklētāju grupas, kuras vēlas vairāk uzzināt par Palātas funkcijām un darbu.

Apmeklējuma pieprasījumi jāiesniedz vismaz divus mēnešus iepriekš, un ir jānorāda apmeklējuma iemesli, kā arī vairāk interesējošie jautājumi. Drošības apsvērumu un ierobežoto telpu dēļ ERP nevar uzņemt grupas, kurās ir vairāk par 50 cilvēkiem. Apmeklētāju minimālais vecums ir 14 gadi.

Apmeklējuma programma ilgst stundu vai pusotru, un tajā ietilpst kāda Palātas darbinieka stāstījums par iestādes funkcijām un darbību, bet pēc tam notiek diskusija.

Šos apmeklējumus organizē Pasākumu un protokola dienests.

Ja vēlaties apmeklēt Eiropas Revīzijas palātu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu.