Yes
No

ES ekonomiskās un monetārās savienības politika ietver ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšanu, kopēju monetāro politiku un vienotu valūtu. Mērķis ir uzlabot visu ES iedzīvotāju labbūtību un ekonomisko labklājību. ​