No
No
 

Mūsu preses darbinieku uzdevums ir popularizēt ERP publikācijas un atbildēt uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem par ERP darbu. Mūsu preses sekretāri var palīdzēt jums sazināties ar tiem ERP darbiniekiem, kuri vislabāk mācēs sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Viņi var arī jums piedāvāt rakstiskus vai audiovizuālus materiālus, sarunāt tikšanās un atbildēt uz vispārīgiem jautājumiem par revīzijas konstatējumiem, drīzumā gaidāmajām publikācijām un preses pasākumiem.

Paziņojumi par jaunākajām ziņām

Vai vēlaties saņemt mūsu preses relīzes savā valodā, tiklīdz tās ir publicētas? Pievienojieties mūsu adresātu sarakstam, aizpildot šo veidlapu!

Runaspersona, plašsaziņas un redakcionālo jautājumu vecākais padomnieks

Matthias Beermann

matthias.beermann(at)eca.europa.eu

+352 4398 45 027

+352 621 542 027

Preses sekretāri