Yes
No

ES sniedz palīdzību un attīsta attiecības ar trešām valstīm, kā arī ar reģionālām un globālām organizācijām. ES attīstības politikas galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana. Vairāk nekā pusi no visas attīstības palīdzības visā pasaulē sniedz ES un tās dalībvalstis, tādējādi tās kopā ir kļuvušas par pasaulē vadošo palīdzības sniedzēju. ​