Yes
No

Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi sekä EU:hun että jäsenvaltioihin. EU on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla hillitään koronaviruksen leviämistä, tuetaan kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja torjutaan pandemian sosioekonomisia vaikutuksia. ​