Yes
No

Tutkimus ja innovointi ovat keskeisellä sijalla kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä koskevassa EU:n strategiassa. EU:n tavoitteena on luoda sopiva ympäristö tutkimukselle ja innovoinnille ja lisätä investointeja.​