Yes
No

EU harjoittaa kauppa- ja investointipolitiikkaa, jonka avulla se hoitaa taloussuhteitaan maailman muihin osiin. EU:n sisämarkkinoilla, joihin sisältyy tavaroiden ja palvelujen vapaa kauppa EU:n sisärajojen yli, jäsenvaltiot ovat sopineet yhdenmukaistavansa tavaroiden ja palvelujen verotusta koskevat sääntönsä tulliliitossa. EU myös avustaa jäsenvaltioita niiden talouspolitiikan sekä yhtiövero- ja tuloverotasojen yhdenmukaistamisessa. ​