Yes
No

​Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarjoaa harjoittelupaikkoja toimintaansa liittyvillä aloilla yliopisto-opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille. Valituiksi tulleet hakijat pyydetään Luxemburgiin viideksi kuukaudeksi työskentelemään tehtävissä, jotka auttavat kokonaista maanosaa toimimaan entistä paremmin. Hae harjoitteluun, jos olet kiinnostunut siitä, mitä tilintarkastustuomioistuimella on tarjottavanaan, ja täytät kaikki kelpoisuusehdot.

Otamme vastaan hakemuksia kaikilla työaloillamme eli tarkastuksen, kääntämisen, viestinnän, hallinnon, tietotekniikan ja kirjastohallinnon aloilla. Tilintarkastustuomioistuin on erityisen kiinnostunut hakijoista, joilla on osaamista tietoteknisten tarkastusten ja datatieteen aloilla: se pyrkii parantamaan teknologian ja datan hyödyntämistä tarkastustyössään, ja etsii harjoittelijoita, joilla on visio ja ideoita, joilla saadaan aikaan todellista vaikutusta tällä alalla.

Harjoittelu tilintarkastustuomioistuimessa

Tilintarkastustuomioistuin on erinomainen paikka harjoitteluun. Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä uutterasti sellaisten asioiden hyväksi, joilla on merkitystä, ja auttaa myönteisen vaikutuksen tekemisessä miljoonien ihmisten elämään.

Harjoittelijalle nimitetään harjoitteluohjaaja, jonka tehtävänä on integroida harjoittelija tiimiin ja seurata hänen työtään. Harjoittelija on alusta alkaen osa ammattimaisten tarkastajien tiimiä. Hän tukee tiimiä EU:n toimintapolitiikkojen vaikutusten analysoinnissa ja parannusten ehdottamisessa tai EU:n tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden tarkastamisessa. 

Traineeship supervisor

Harjoittelijaa saatetaan jopa pyytää matkustamaan tiimin kanssa tarkastustehtävän yhteydessä toiseen EU maahan, mikä tarjoaa mahdollisuuden saada ensi käden kokemusta siitä, miten EU:n tarkastajat toimivat kentällä. Muissa kuin tarkastusosastoissa harjoittelijat pääsevät osallistumaan johonkin meneillään olevista hankkeista ja työskentelemään yhdessä hanketiimien kanssa hankepäällikön tai tiimin kokeneen jäsenen valvonnassa.

Työskentelyä yhdessä – oppimista yhdessä

Harjoittelijat viettävät paljon aikaa toisten harjoittelijoiden kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen harjoittelijat aloittavat kaikki samana päivänä. Harjoitteluun osallistuminen yhdessä tarkoittaa yleensä sitä, että tilintarkastustuomioistuimen harjoittelijoista muodostuu tiivis ryhmä. Sen lisäksi, että harjoittelijat saavat käytännön kokemusta, he muodostavat myös yhteysverkoston, joka säilyy vielä harjoittelun päättymisen jälkeenkin.

Tilintarkastustuomioistuin järjestää kolme harjoittelujaksoa seuraavasti:

  • 1. maaliskuuta – 31. heinäkuuta
  • 1. toukokuuta – 30. syyskuuta
  • lokakuuta – seuraavan kalenterivuoden 28. (29.) helmikuuta.

Näiden kolmen jakson aikana harjoittelu voi kestää kolmesta viiteen kuukautta.

Harjoitteluajan korvaus

Harjoitteluajalta maksetaan korvausta 1 500 euroa kuukaudessa. Joskus tarjolla on poikkeuksellisesti myös joitakin palkattomia harjoittelujaksoja.

Täytätkö kelpoisuusehdot?

Työharjoitteluun voidaan hyväksyä hakija, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen.
  • Hakija on suorittanut yliopisto-opintoja vähintään neljä lukukautta tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla.
  • Hakijalla on oltava yhden EU:n virallisen kielen erittäin hyvä taito ja yhden virallisen kielen tyydyttävä taito.

Yksi tilintarkastustuomioistuimen harjoitteluohjelman tavoitteista on antaa mahdollisimman monille tilaisuus saada kokemusta työskentelystä EU:n hallinnossa. Siksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen harjoittelupaikkaa eivät voi hakea ne, jotka ovat aiemmin työskennelleet jossakin EU:n toimielimessä tai virastossa tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana. Harjoittelupaikkaa eivät voi hakea myöskään ne, jotka ovat jo suorittaneet harjoittelun toisessa EU:n elimessä. Tarkemmat tiedot on annettu säännöissä, joita sovelletaan harjoitteluun Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.

Valittujen hakijoiden on esitettävä maansa viranomaisten toimittama puhdas rikosrekisteriote. Lisäksi on esitettävä lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakijalla on terveydelliset edellytykset työtehtäviensä hoitamiseen. Toimintarajoitteinen hakija voi esittää oman lääkärinsä antaman todistuksen, jossa todetaan, että hakija kykenee hoitamaan tehtäviään, kun työpaikalla on toteutettu asianmukaiset järjestelyt.ade.

traineeship application

Hae tästä

Harjoitteluun voi hakea valitsemalla haettavan harjoittelujakson alla olevasta luettelosta ja napsauttamalla ”Hae”. Hakemuksen voi tehdä vain lomakkeella, joka tulee näkyviin napsauttamalla linkkiä – millään muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.